Appen

I januar 2023 passerte Tankevirus-appen 100.000 nedlastninger, men nå faller finansieringen bort. Appen er ikke lenger tilgjengelig i app-butikkene, men de som allerede har den installert på sin telefon, kan inntil videre fortsette å bruke den som vanlig.

Vi er veldig lei oss for dette, og arbeider for fullt med å skaffe langtids-finansiering av appen slik at den kommer tilbake til app-butikkene. Hva som skjer videre nå er usikkert, men én ting vet vi:

Syv av 10 rapporterer bedring!

Før og etter programmet besvarer brukeren tre spørreskjema som måler livskvalitet, grad av angst og depresjon og somatiske plager. Så, hva viser tallene?

  • 70% rapporterer redusert angst og depresjon
  • 69% rapporterer færre somatiske helseplager
  • 66% rapporterer bedre helserelatert livskvalitet

Bedring skjer på tvers av kjønn, alder og grad av helseplager, og ser ut til å holde seg stabil 3 og 6 måneder etterpå.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Vi lever i en tid der kostnadene øker, og der behovet for tiltak som kan dempe presset mot offentlig helsevesen er sårt tiltrengt. Mange retter derfor blikket mot digitale løsninger som kan tilby hjelp til mange, uten at hjelpeapparatet samtidig må skalere opp sine personalkostnader.

En samfunnsøkonomisk QALY-analyse utført av MIH* viser at Tankevirus-appen er et slikt digitalt tiltak: Selv med konservative estimater til grunn kan vi anslå offentlige besparelser på over 175 millioner kroner siden oppstart. Eller sagt på en annen måte: For hver krone brukt, har det offentlige spart 20 kroner. Det er oppmuntrende, og viser hvilket potensiale som bor i brukervennlige, digitale hjelpetiltak.

Se også disse sakene fra Dagbladet og NRK hvis du ønsker å lese mer om nytten av Tankevirus-appen.

Når kommer appen tilbake?

Kort fortalt: Vi vet ikke. Men vi jobber på spreng med å få på plass en langsiktig finansiering av appen, slik at den skal fortsette å være gratis tilgjengelig. Offentlig finansiering tar tid, men vi kommer til å oppdatere alle så snart vi vet noe mer.

Vi takker alle som har vært med å utvikle og drifte appen – ikke minst Helsedirektoratet som hadde tro på prosjektet, og som var med å skape et produkt som har hatt reell, positiv innvirkning på enkeltpersoners liv!

(*Maths In Health B.V. http://mathsinhealth.com)