Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omfatter hvordan BRORSON&SANDE AS innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg. Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre virksomheter. Disse omfatter:

1. E-postklient
For lagring av e-post, navn, emne, klienttype, ip-adresse og melding.

2. ProISP- Statistikk
Ip-adresse og datoer lagres.

3. Facebook Pixel
Tilpasse annonseinnhold og gi brukeren er bedre opplevelse. Dato, ip-adresse lagres

4. Google Analytics og GTM Tilpasse annonseinnhold og gi brukeren er bedre opplevelse. Dato, ip-adresse lagres.

5. Kursleder (app.tankevirus.no)
Navn, e-post og brukernavn lagres, samt ip-adresse, datoer og loggføring av hvilke videoer som er sett når.

6. Kursleder (offline)
Datoer og loggføring av hvilke videoer som er sett når.

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til:

BRORSON&SANDE AS
Ullevålsveien 79
0454 OSLO
kundeservice@tankevirus.no

BRORSON&SANDE AS er ansvarlig av behandling for dine personopplysninger.

Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:
Bruk av epostadresse til besvarelse av henvendelser og logg inn på Skole-seksjon.
Din IP-adresse er anonym, brukes kun til å analysere trafikk til nettsiden.

Nyhetsbrev og henvendelse via skjema eller tilsendt e-post
For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må navn og epostadresse registreres når du kontakter oss.
Ved henvendelser til oss via e-post gjennom våre nettsider eller at du sender e-post til oss med e-post tjenester, vil alle innsendte data kunne bli lagret. E-postadresse blir også lagret i forbindelse med forespørsel om innlogging til vår skole-seksjon. Du har retten til når som helst få data slettet og også få lagret data overført på fil levert til deg.

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31