Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omfatter hvordan BRORSON&SANDE innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg.Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre virksomheter. Disse omfatter:

1. E-postklient (For lagring av e-post, navn, emne og melding)

2. One.com – Statistikk ( IP nummer lagres anonymt via besøksstatistikk)

3. Facebook Pixel (Tilpasse annonseinnhold og gi brukeren er bedre opplevelse)

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til:

BRORSON&SANDE
Agathe Grøndahls gate 28
0478 OSLO
kundeservice@tankevirus.no

BRORSON&SANDE er ansvarlig av behandling for dine personopplysninger.

Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:
Bruk av epostadresse til besvarelse av henvendelser og logg inn på Skole-seksjon.
Din IP-adresse er anonym, brukes kun til å analysere trafikk til nettsiden.

Nyhetsbrev og henvendelse via skjema eller tilsendt e-post
For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må navn og epostadresse registreres når du kontakter oss.
Ved henvendelser til oss via e-post gjennom våre nettsider eller at du sender e-post til oss med e-post tjenester, vil alle innsendte data kunne bli lagret. E-postadresse blir også lagret i forbindelse med forespørsel om innlogging til vår skole-seksjon. Du har retten til når som helst få data slettet og også få lagret data overført på fil levert til deg.

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte og godkjente personell i virksomheten som behandler informasjonen du gir ut.

Dette ivaretas med gode rutiner for personvernopplysninger.

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen.

Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter.

Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen (i tråd med gjeldende norsk og internasjonalt regelverk) og er gjeldende fra de publiseres.

Sist revidert: 12.06.18