Om Tankevirus


Tankevirus er en prisbelønnet metode (Helseprisen, 2016) rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager.

Tankevirus er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper i metakognitiv og kognitiv atferdsterapi, og beskriver logiske feilslutninger som ulike «tankevirus» som kan behandles med «psykologiske vitaminer».

sitat_orange.png
Et konsept som helsenorge – eller kanskje vi skal si det norske folk – trenger!
Tone Granaas, Juryleder Helseprisen 2016

Metoden er beskrevet i boken Tankevirus (Gyldendal, 2012), og har senere dannet grunnlaget for forebyggingsprogrammet Tankevirus Skole, mestringskurset Tankevirus og selvhjelpsprogrammet Tankevirus.