Hva er Tankevirus?

Tankevirus er en psykologisk modell utviklet av psykolog og forsker Hanne H. Brorson. Modellen er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper i metakognitiv og kognitiv atferdsterapi. Modellen beskriver logiske feilslutninger som ulike «tankevirus» som kan behandles med «psykologiske vitaminer».

«Et konsept som helsenorge – eller kanskje vi skal si det norske folk – trenger!»

Tone Granaas, Juryleder Helseprisen 2016

Modellen er beskrevet i boken Tankevirus (Gyldendal, 2012), og har senere dannet grunnlaget for forebyggingsprogrammet Tankevirus Skole og mestringskurset Tankevirus.

Tankevirus Skole er gratis for lærere i videregående skole og vant Helseprisen 2016. Opplegget består av en populærvitenskelig programserie i tre deler og oppgaver som gir elevene trening i å bruke kunnskapen fra programserien i eget liv.

Mestringskurset Tankevirus er for voksne (over 16 år) med lette til moderate psykiske plager, og ble utviklet for Raskere Tilbake-tiltaket, et behandlingstilbud for personer som står i fare for å bli sykemeldt eller har blitt sykemeldt på grunn av milde til moderate psykiske plager. Mestringskurset tilbys nå ved flere NAV-kontorer, Frisklivssentraler, poliklinikker og sykehus.

Kurslederutdanningen i Mestringskurset Tankevirus ble opprettet 2017 med støtte fra Helsedirektoratet. Målet er å øke tilgangen på mestringskurset Tankevirus ved å gi ansatte i NAV, kommune og spesialisthelsetjeneste kompetanse til å holde kurset for sine brukere og pasienter.